Nejbližší klubová akce:         30.9.2007 -  klubová výstava                   4.11.2007 – bonitace a svod dorostu

Zákonem č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v ČR kupírování uší zakázáno