Jméno CHS Počet vrhů Chovatel Odkaz na osobní web
Psi Mysteria10Mgr. Veronika Knill Fejglová